جدول عناصر آلیاژ316


جدول عناصر آلیاژ316                                                    

در مواردی ساخت یا تعمیر و باز سازی پل های بتونی برای اینکه هزینه های جاری چرخه عمر سیستم به حداقل برسد بسسیاری از مدیران در عوض میلگرد های فولاد کربن معمولی از میلگرد های تقویت شده  فولاد ضد زنگ،بهره می برند.

این نوع از فولا حاوی عنصر مولیبدن و عناصر مشخصی است که متداول ترین آلیاژ های ان در جدول زیر مشخص شده است.

 

Grade

Type

UNS No

Cr

Ni

Mo

N

C max.

Type 316

austenitic

S31600

17

12

3-Feb

 

0.08

Type 316L

austenitic

S31603

17

12

3-Feb

 

0.03

Type 316LN

austenitic

S31653

17

12

3-Feb

0.13

0.03

Alloy 2205

duplex

S31803

22

5

3

0.16-0.17

0.03