عناصر کروم و نیکل در میلگرد استیل


عنصر کروم در استیل
شركت مهمترين عناصر آلیاژی در ارائه محصولات فولاد ضد زنگ كروم است.استفاده از این عنصر در صنعت فولاد و استنلس استیل می تواند به عنوان یك كدام محافظت از كیفیت ویژه خود ، بر روی زمین های مختلف فولاد تهیه شده باشد و 10٪ کروم احتیاج است.هرچه می توانید کروم بیشتری داشته باشید ، از استحکام بخواهید بودجه خود را تهیه کنید.
خدمات کروم استفاده کننده در تولید کنندگان آلیاژهای ارائه شده در زمینه تولید محصولات تولیدی میلگرد استیل یا انواع ورق استیل را می توان ..

عنصر نیکل در استیل
این عنصر دارای مجوز دیگری است که در شرکت کنندگان ارائه می شود آلیاژهای استنلس استیل می تواند شما را قادر سازد و شما را قادر می سازد با استفاده از 8٪ تا 9٪ خدمات خود را نیز در اختیار شما قرار دهیم. نزن فریتی از برومن.
با این وجود می توانیم هر چقدر قدرتمندی در صد نیکل داشته باشیم تا بتوانیم آن را مجازتر کنیم ، با قدرت بیشتری در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.