مشخصات محصول


انواع سه راهی ،زانویی،مغزی،شیرآلات،فلنپچ و ...

آلیاژهای

304L_316L