مشخصات محصول


نیشی استیل 20*20*2 mm تا 150*150*15 mm 

آلیاژها

304L-316L